Eesti laste umbkeelsetesse koolidesse surumist võib takistada kohtuga

Eestikeelne aineõpe paljudes Tallinna koolides on suur Potjomkini küla. Tallinna linn peaks tagama kõikides koolides kvaliteetse riigikeelse õppe ja alles siis võib plaanida, et sinna läheksid õppima eesti kodukeelega lapsed. Kui Keskerakond tõepoolest hakkab suunama...