MINUST

Mul on eesmärk.
Ma tahan, et iga Eesti inimese elu oleks lihtsam. Oleks lihtne leida
töö, luua perekond, saada kvaliteetset haridust ja arstiabi. Ma ei usu,
et raskused karastavad – olen kindel, et mugav riik tagab
sotsiaal-majandusliku kasvu, teaduse, kultuuri, äri kasvamise ning on
võimu tõhususe garantiiks kõikides selle väljendusvormides. Mugavad
seadused on tõusutee, sild tulevikku, kus nende täitmine on lihtne, aga
rikkumine on ebasoodne.

Mul on mehhanism.
Ma olen jurist. Mulle meeldib leida keerulistele ülesannetele
ebastandardseid lahendusi. Olen kindel, et Eesti inimeste enamike
probleemide allikaks on populism, ülereguleerimine ja ebapiisav
ühiskondlik kontroll riigi üle ning poliitiline korruptsioon. Mugavad
seadused, eraisikute privaatsus ja läbipaistev riigijuhtimine on
ideaalne tingimuste mehhanism edukaks ja rahulikuks eluks, mis tagab
sotsiaalsed hüved, rahalise jõukuse ja turvalisuse igale meie riigi
elanikule.

Mul on meeskond.
Minu töö vabaühenduste sektoris on olnud tulemuslik väga erinevates
valdkondades. Ma töötasin üle kümne aasta hariduse, noorsootöö ja
lõimumise valdkonnas. Kolleegidega Euroopa Algatuste Keskusest viisime
läbi rahvusvahelisi projekte, mis on seotud hariduse, seadusloome,
inimõiguste kaitse, julgeoleku, meediavabaduse ja e-teenustega Ukrainas,
Moldovas, Lätis, Venemaal, Valgevenes ning teistes riikides. Täna on mul
hea meeskond ausaid ja kompetentseid inimesi, kelle teadmisi ja kogemusi
on tarvis rakendada kogu Eesti hüvanguks. Ausus ja kompetentsus on eduka
ühiskondliku ja poliitilise tegevuse pant ning selle tegevuse
läbipaistvus on takistuseks populismile ja korruptsioonile.

Mul on õigus.
Ma sündisin Tallinnas, vene perekonnas, lõpetasin Tartu Ülikooli, räägin vene, eesti, inglise ja prantsuse keelt, mul on magistrikraad õigusteaduses. Seetõttu ma reageerin alati valuliselt ebaõiglusele riigi poolt mitte ainult kui kodanik, vaid ka kui jurist. Pean seda mitte ainult oma õiguseks, vaid kohuseks, muuta meie riik inimlikumaks, et seadused oleksid kasulikud eeskätt mitte ametnikele vaid kodanikele. Meile kõigile.