Leedus sel nädalal vastu võetud seadus, mis keelab autos kaassõitjal alkoholi tarbimise, tekitab mitmeid küsimärke.

Liiklusohutus on oluline õigushüve, kuid on kaheldav, kas nulltolerants alkoholi tarvitamisele sõidukis on põhjendatud. Näiteks võiks probleemne olla ka lennukis viibiv piduliste seltskond, kes liiga palju kärakat võtavad ja seetõttu agressiivseks muutuvad. See-eest oleme vist kõik siiski ühel arvamusel, et ainuüksi sellepärast ei tasu veel alkoholitarvitamist õhusõidukites täielikult keelata.

Sarnane põhimõte kehtib ka autosõidu puhul: kui kaasreisija on adekvaatne ja ilmselgelt ei häiri auto juhtimist, siis raske on pidada proportsionaalseks meetmeks tema karistamist selle eest, et ta sõidu ajal pudeli õlut joob. Karistatav peab olema juhi häirimine ja tema tähelepanu juhtimisest kõrvale tõmbamine ning kaasreisija raske joobeseisund ja lahtised alkoholipudelid autosalongis viitavad üldjuhul konkreetse kaasuse puhul, et sellist käitumist võib eeldada.

Repliik on avaldatud Eesti Päevalehes.