BLOGI

Mida teha läbiotsimisel?

Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida? Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida. Kui...

read more

Õigus salvestada politsei tegevust

Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, dokumenteerige, salvestage kõik. Igat riikliku järelevalve meetme kohaldamist protokollitakse kui seadus seda nõuab, või seda nõuab isik, kelle suhtes meetmet kohaldatakse. Teil on õigus nõuda protokolli isegi selle...

read more

Õigused suhtluses politseiga

Iga samm, mida politsei teeb on haldustoiming. Järelevalve toimingute teostamine peab olema põhjendatud, proportsionaalne ja seaduslik. Kui see nii ei ole, politsei ei tohi teid isegi peatada. Politsei võib näiteks nõuda dokumentide esitamist, küsitleda isikut jne...

read more

Kanepi tarvitamise õigusvastasus

Eesti Kanepiliidu noored palusid selgitada, kas politsei võib karistada isikut narkootiliste ainete tarvitamise eest kui tal tuvastatakse narkojoove. Lühike vastus: ei või, üksnes narkojoobe tuvastamisest ei piisa antud juhul karistusotsuse langetamiseks. Nipp on...

read more