Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, dokumenteerige, salvestage kõik.

Igat riikliku järelevalve meetme kohaldamist protokollitakse kui seadus seda nõuab, või seda nõuab isik, kelle suhtes meetmet kohaldatakse.

Teil on õigus nõuda protokolli isegi selle kohta, et teid peatati. Seaduse järgi te peate põhjendama protokollimise vajadust. Kõige universaalsem põhjendus on see, et te soovite kontrollida haldustoimingu seaduslikkust.

Kui te karjute, vehkite kätega ja solvate politsei peadirektori vanavanaema, siis see on šabloonkäitumine. Selleks on iga politseinik valmis ja teab kuidas reageerida. See annab talle kindluse ja tegevusvabadust juurde. Kui te aga nõuate iga sammu protokollimist, filmite kõiki toiminguid ning esitate täpsustavaid küsimusi ja fikseerite vastuseid, siis see mõjub politseiametnikule distsiplineerivalt.

Jätke meelde: küsitlemise korral teil on õigus anda seletusi kirjalikult omakäeliselt.