Minust

Olen jurist ja inimõiguslane. Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, olen õigusteaduse magister.

Juhin Euroopa Algatuste Keskuse tegevust, mille raames me tutvustame Ukraina valitsusele e-riiki, koolitame Moldova haridusametnikke vähemusrahvuste hariduse ja keelekümbluse küsimustes, korraldame Eestis valimisvaatlusmissioone Venemaa, Valgevene, Georgia, Moldova, Leedu, Armeenia ja teiste riikide esindajatele.

Olen sündinud ja üles kasvanud Tallinnas, vene perekonnas. Mu vanemad on samuti sündinud Eestis. Viimased 15 aastat olen juhtinud noorteühingut Avatud Vabariik, mille asutajaliikmeks mul on samuti au olla. Ühing tegeleb noorsootööga ja mitteformaalse haridusega, korraldades erinevaid sotsiaal-poliitilisi arutelusid ja muid arendavaid tegevusi noortele.

Umbes viis aastat olen aktiivselt kaasa löönud erinevates Euroopa Liiduga ja selle naaberriikidega seotud programmides.Aastaid olen olnud tegev Valgevene toetusgrupis. Meie eesmärk oli aidata Valgevenes poliitiliselt tagakiusatud tudengitel jätkata haridusteed vabas riigis, Eestis. Olen väga uhke, et minu kodumaa on aidanud nii palju inimesi ja meil on nüüd maaimas rohkem sõpru.

Tegelesin inimõiguste ja korruptsioonivastaste projektidega SRÜ riikides, eriti Ukrainas, Moldovas, esinenud Eesti kogemusi tutvustavate loengutega ka Kõrgõstanis, Aserbaidžanis, Armeenias ja Venemaal. Tulevikus ma soovin olla riigile kasulik avalikus teenistuses, eelkõige poliitikas osalemisega.


Kuidas minuga ühendust võtta:
tel. 55 20975
jevgeni(a)krishtafovitsh.ee