Ilma kohtumääruseta mis võimaldab teie kodu läbiotsimist, politsei ei või omavoliliselt valdustesse siseneda.

Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, sealhulgas teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel. Kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele vabadusele, suure väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või riigivastase või üldohtliku kuriteo toimepanemise oht.

Kui seda ei ole, siis politsei peab saama kohtunikult loa enne kui ta tuleb uksi murdma.

Juhul kui te leiate, et teie õigusi rikutakse või on rikutud, võtke koheselt ühendust politsei sisekontrolliga või prokuratuuriga. Kontaktandmeid leiate internetis aadressil politsei.ee või prokuratuur.ee. Vahetu ohu korral helistage 112.