Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida?

Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida.

Kui teie seaduslikke nõudeid ei täideta, siis helistage koheselt 112 ja korrapidaja annab politseinikule vastavaid korraldusi. Olge oma nõudmistes täpsed ja kindlad ning pidage meeles, et kõiki häirekeskuse kõnesid salvestatakse ning neid on võimalik pärast järelkuulata, et anda ametiisikute tegevusele õiguslik hinnang.

Kui teid toimetatakse ametiruumi, siis pärast politsei on kohustatud toimetama teid teie soovil kas tagasi lähtekohta või teie elu- või ööbimiskohta samas omavalitsusüksuses.