Iga samm, mida politsei teeb on haldustoiming. Järelevalve toimingute teostamine peab olema põhjendatud, proportsionaalne ja seaduslik. Kui see nii ei ole, politsei ei tohi teid isegi peatada.

Politsei võib näiteks nõuda dokumentide esitamist, küsitleda isikut jne üksnes siis kui neil on alust arvata, et isikul on ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks vajalikke andmeid.

Pidage meeles, et politseinik peab esitlema ennast arusaadavalt isikule, kelle suhtes ta kavatseb riikliku järelvalve meedet kohaldada, ning teie soovil peab esitama oma pädevust tõendava dokumenti ja andma selgitusi. Seega reegel number üks suhtluses politseiga: küsige mida ja millise seadussäte alusel ta teha kavatseb.

Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, küsige julgelt selgitusi, dokumenteerige toimuvat, et pärast oleks võimalik anda sellele võimalikult objektiivse hinnangu.