Eesti Kanepiliidu noored palusid selgitada, kas politsei võib karistada isikut narkootiliste ainete tarvitamise eest kui tal tuvastatakse narkojoove.

Lühike vastus: ei või, üksnes narkojoobe tuvastamisest ei piisa antud juhul karistusotsuse langetamiseks. Nipp on selles, et karistatav on tarvitamine, mitte joobes olek, ja tarvitamine peab olema aset leidnud Eesti Vabariigi territooriumil kus kehtib Eesti karistusseadus.

2009. aastal üks viljandlane pääses karistusest pelgalt seetõttu, et väitis politseile, et tõmbas kanepit Lätis. Antud kaasuses selgitas Riigikohus, et isegi juhul, mil isikul on usaldusväärselt tuvastatud narkootilise aine tarvitamise tunnused, on tähtis tuvastada, kus täpsemalt narkootilist ainet tarvitati. Seda võib tõendada näiteks tunnistajate ütlustega, videosalvestusega või – üllatus-üllatus – menetlusaluse isiku enda ütlustega, mida sageli tehakse.

Kuigi tarvitamise tõendamine on raske, on oluline siiski meeles pidada, et kehtiva seaduse järgi on karistatav ka aine ebaseaduslik valmistamine, omandamine või valdamine.